Prezentare

Istoric și cadre didactice

Read More

Programe de studii

Licență, masterat, doctorat

Read More

Cercetare

Centru de cercetare, revistă, publicații

Read More

Internațional

Programe de cooperare internațională

Read More

Despre noi...

Catedra de Limba și literatura engleză este cea mai mare catedră de limbi străine din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și una dintre cele mai importante din România.

Colectivul său este alcătuit din cadre didactice cu înalte competențe profesionale, specializate în domenii precum: Limba și literatura engleză, Studii americane, Traductologie, Terminologie, Interpretariat și Lingvistică aplicată. Acestea sunt, de altfel, și direcțiile de pregătire a studenților noștri la nivel de licență, masterat și doctorat.

În cadrul departamentului, atât cadrele didactice, cât și studenții beneficiază de multiple oportunități de a participa la diverse activități cu caracter academic, cum ar fi proiecte de cercetare, simpozioane, conferințe, schimburi internaționale. Revista LINGUACULTURE, disponibilă atât în variantă tipărită cât și online, este unul dintre proiectele noastre de succes, la care au contribuit cercetători de renume din țară și din străinătate, dar și absolvenți ai studiilor doctorale și de masterat.

Catedra de Limba și literatura engleză a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost înființată în 1925, când Iancu (Ioan) Botez (1872-1947) a fost numit profesor de Literatură și Civilizație Engleză.

Mai multe...

Announcements

Our Facebook Page

Forthcoming: Interdisciplinary Conference "C.S. Lewis and Kindred Spirits"

22-23 November 2018

CS Lewis 4Further details on the conference website: http://simpozioncslewis.blogspot.com/

The Fourth Interdisciplinary Conference devoted to the life and work of C. S. Lewis: C. S. Lewis and Kindred Spirits, Iasi, 22-23 November 2018, continues the series of events devoted to the celebrated Oxonian writer and scholar and is open to both specialists and lay people who are interested in, and fascinated by, the Oxford Don’s legacy and influential presence within current culture. We aim at enhancing the interdisciplinary turn of the conference (literature, theology, philosophy, arts) and invite speakers to present research papers in English and Romanian that explore Lewis’s growth in relation to predecessors and contemporaries, as well as papers that identify “kindred spirits” and consonant ideas among subsequent generations of writers and thinkers.

We are happy to announce that this year the Conference will also occasion the inauguration of the “C. S. Lewis and Kindred Spirits” Society, the first of its kind in Central and Eastern Europe, devoted to the interdisciplinary study and the dissemination of works and ideas belonging to the members of the Inkling group and their friends and followers.

Citește mai departe...