Programe de studii de licență

Durata studiilor: 3 ani (cu frecvență)
180 credite

Cele trei programe de studii de licență oferite de catedra noastră au fost concepute pentru a corespunde direcțiilor majore de specializare și domeniilor de interes pentru viitoarele cariere ale absolvenților noștri:

 Limba și literatura engleză

Absolvenții de liceu pot opta pentru engleză ca specializare principală sau secundară. Cursurile de cultură, civilizație, limbă și literatură engleză sunt predate în limba engleză la ambele specializări (principală și secundară). În anul I, programa include cursuri de Cultură și civilizație și teoria și practica limbii/ textului, Limba engleză, Literatura engleză, Teoria și practica limbii/ textului, Introducere în lingvistică, Literatura comparată. În afara cursurilor de bază oferite și în anii II și III, studenții pot opta pentru unul dintre cursurile opționale de literatură sau lingvistică în ultimul an.

Planurile de învățământ pot fi consultate aici (paginile 1, 3, 4, 5, 6)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 33-45)

Studii americane

Din 2004, Catedra de Engleză oferă absolvenților de liceu și posibilitatea de a se înscrie la specializarea Studii americane, cu predare tot în limba engleză și o ofertă academică variată din zona studiilor culturale, mai precis cultura și civilizația Statelor Unite. Programele fiecărui an includ cursuri de tipul Studii culturale americane, Engleza americană și Literatura americană,  cursuri de bază cărora li se adaugă: Istoria S.U.A., Introducere în lingvistică, Literatura comparată, Teoria și practica limbii/ textului la anul I, Instituții politice, Societate și comunicare, cursuri practice și cursuri speciale în anii II și III.

Planurile de învățământ pot fi consultate aici (pagina 9)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 45-63)

Traducere și interpretariat

Absolvenții de liceu cu un nivel bun de cunoaștere a limbilor engleză, franceză și/sau germană pot opta pentru specializarea Traducere și interpretare. Printre cursurile predate se numără: Terminologie, Comunicare interculturală, Traduceri specializate (drept, economie, domeniul bancar, medical etc.), Interpretare consecutivă, Interpretare simultană, Instituții europene și Traducere computerizată. Studenții pot efectua practică în birouri de traduceri, edituri etc. Deşi în pregǎtirea traducǎtorilor şi interpreţilor se acordǎ o pondere egalǎ celor douǎ limbi strǎine studiate, la înscriere candidaţii vor opta pentru o limbǎ A şi o limbǎ B.

Planurile de învățământ pot fi consultate aici (pagina 10)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 63-81)

 

Visitor counter

Visitors today: 1

Visitors this week: 902

Visitors this month: 3831

All time visitors (June 2016): 26907