Teodora GHIVIRIGĂ (Conf. dr.)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0232 201253

I graduated English and Romanian at the Faculty of Letters , “Alexandru Ioan Cuza”, with a major in English and a minor in Romanian. I went on to do my PhD in Linguistics on the topic “The Formation of the Terminology of Economic in Romanian”, which I completed in 2009. I have an interest in specialised languages and terminology in several domains and the translation of specialised discourse (Economics and business, Law, music) and I have contributed various studies in this area. I am also interested in English (British mainly) literature for children and in fantasy, especially in the works of the authors of the Inkling group. My teaching interests also include teaching English to adults (especially in specialized domains such as Business and Economics and Law) and testing.

Teaching

Practical Course in Translation (1st year undergraduates)
English Language Morphology (2nd year undergraduates)
Terminology (3rd year undergraduates)
Terminology (1st year MA)
Terminology (2nd year MA)

Research supervision (BA / MA)

BA and MA papers: Terminology and Specialised Lexicography, Translation, English Language (Morphology, Lexicology), Corpus Linguistics, Literature (Children’s literature, Fantasy)

Selected publications

  Term formation methods in the Terminology of Economics in Romanian. A study of the modern period, in Analele Universităţii “Dunărea de jos” din Galaţi, fasc. XXIV, an VI, nr. 1-2/2013, pp. 105 -112
  It’s not elementary!,in Romanian Journal of Artistic Creativity (issue Norm Negotiating), vol 1, no 2, New York, pp. 38 – 50
  Modal Expressions in Articles on Economics in English by Romanian Authors, in Proceedings of 6th International Conference on GEBA 2012, pp.34-39
  Modality in Scientific Communication. A Case Study of Modal Meaning in Scientific Articles (Economics) in English by Romanian Authors, în Philosophical and humanistic postmodern views: international scientific conference.  Iaşi, 21st of May – 3rd of June 2012. Section: Philosophy and Humanistic Sciences,  coord. Ana Caras, Elena Unguru, Iaşi, Lumen, 2012, pp. 269 – 290
  Scientific articles in English in Economics journals. A case study for Romania, în Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, Elsevier publications, 2012, pp. 4230-4235
  Keynesian terminology in Romanian: a case study, în Linguaculture, International Journal Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research, “Al. I. Cuza” University of Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Volume 1 No. 2, 2010, pp. 97 – 106
  Terminologie şi ideologie – terminologia economiei socialiste, în Communication interculturelle et Littérature, nr. 2 (6) aprilie-mai-iunie, „Paradigma discursului ideologic”. Actele conferinţei internaţionale „Paradigma discursului ideologic”, Galaţi, 29-30 aprilie, 2009, coord. Gina Necula, Editura Europlus, Galaţi, 2009, pp. 261-268
  Terminografie şi lexicografie – cîteva dicţionare de termeni economici, în Analele Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, Fascicula XXIV, An II, nr. 1(2), Lexic comun/lexic specializat, Editura EUROPLUS, 2009, p.77-80
  Enciclopedia lumii lui J. R. R. Tolkien (coord. Robert Lazu), Editura Galaxia Gutenberg, Cluj, 2007
  Formarea termenilor economici în limba română (procedee interne) – un studiu al perioadei actuale,în Lucrări ştiinţifice - seria agronomie, vol 50, nr. 3, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,  2007, pp. 124-130
  Translating names in J. R. R. Tolkien's Lord of the Rings (Romanian and French),în Mapping the Future. International Conference. Iaşi. 23 – 26 March 2005, (Odette Blumenfled, Radu Andriescu, editori), Editura Universitas XXI, 2007, Iaşi, pag. 378 – 386
  Definiţia terminologică şi limbajul economic, în Arta comunicării în contextul diversităţii culturale şi lingvistice (coord. Mariana Flaişer), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 134 – 140
  Limbajul economic azi, în Limba română azi. Lucrările Conferinţei Naţionale de Filologie. Ediţia a X-a, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2007, pp. 339 – 352
  Regimul prepoziţiilor în traducerile documentelor europene din engleză în română, în Comunicare interculturală şi integrare europeană, Academia Română - Institutul de Filologie ,,Al. Philippide” Editura Alfa, Iaşi, 2006, pp. 115-125
  The Economic Metaphor between the Mechanic and the Organic Paradigm, Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica 6, Tom 2, Alba Iulia, 2005, pp. 165 – 171

Conferences, seminars, workshops

    2013, 7 - 8 nov, Iaşi, Deep magic and modern – the contemporary reader’s choice, Simpozionul “The romantic rationalist – Life, Joy and Imagination in the Work of C. S. Lewis”
    2013, 15 nov., Bucureşti, Conferința Rețelei de excelență RO+ ediţia a 4-a
    2013,11–12 iulie, Galaţi, Term formation methods in the terminology of Economics. A study of the modern period, Conferinţa internaţională “Lexic comun, lexic specializat”
    2012, 18 – 20 oct., Iaşi, Modal Expressions in Articles on Economics in English by Romanian Authors, GEBA. The VIth International Conference. Globalization and Higher Education in Economics and. Business Administration
    2012, 19 oct., Bucureşti,Conferința Rețelei de excelență RO+ ediţia a 3-a
    2012, 11-12 oct., Galaţi, Political terminology in the discourse of Economics, Conferinţa internaţională “Lexic comun/lexic specializat“, ediţia a 5-a
    2012, 21 mai-3 iunie, Iaşi, Modality in Scientific Communication. A Case Studyof Modal Meaning in Scientific Articles (Economics) in English by Romanian Authors, LUMEN – The International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 2012
    2012, 2-5 febr., Barcelona, Scientific articles in English in Economics journals. A case study for Romania, The 4th World Conference on Educational Sciences WCES
    2009, 29-30 aprilie, Galaţi, Terminologie şi ideologie - terminologia economiei socialiste, Conferinţa Internaţională “Paradigme ale discursului ideologic” a Facultăţii de Litere de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi a Centrului de cercetare ştiinţifică “Comunicare interculturală şi literară”

International exchanges

Freiburg

Projects

  2014 – 2015 membru în proiectul Understanding Justice, European Commission, Directorate-general Justice, JUST/2013/JCIV/AG/4000004684.
  2009 – 2011 membru în proiectul Building Mutual Trust: A framework project for implementing EU common standards in legal interpreting and translating, European Commission, Directorate-general Justice, Freedom, Security, GB506006786