EFFORT – Proiect european pentru crearea unui cadru comun de competențe traductologice

A EFFORT A 207ca3 fondo blanco 800În perioada septembrie 2020 – august 2023, o echipă de cadre didactice de la Catedra de limba și literatura engleză participă la implementarea proiectului Erasmus+ EFFORT (“European Framework for Translation"), în cadrul căruia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție parteneră.

Parte din programul de Parteneriate Strategice K2, proiectul beneficiază de un grant total în valoare de 253280 euro.

Dacă în domeniul predării și învățării limbilor străine Cadrul comun de referință (CEFR) folosit la nivel european stabilește o serie competențe clare și unitare pentru (auto)evaluarea nivelului deținut de un vorbitor la un moment dat, abilitățile pe care trebuie să le dețină traducătorii pentru a face față cerințelor profesionale nu au fost descrise până acum într-un mod la fel de organizat și centralizat. Proiectul EFFORT își propune, pe de o parte, să rafineze nivelurile traductologice A (inițial) și B (intermediar) propuse în proiectul NACT - implementat deja de cercetătorii afiliați grupului PACTE din cadrul Universității Autonome din Barcelona - și, pe de altă parte, să descrie ariile de specialitate în care pot activa traducătorii (traduceri juridice, economice și financiare, tehnice, științifice și literare), propunând o primă serie de descriptori pentru nivelul C de competențe traductologice (traducător specializat).

Astfel, cercetătorii, cadrele didactice și reprezentanții instituțiilor implicate în proiectul EFFORT vor descrie competențele cheie necesare pentru efectuarea de traduceri în scris, scopul final fiind acela de a crea un cadru comun de referință care va susține internaționalizarea și totodată armonizarea standardelor folosite în instituțiile de învățământ și profesionale din Uniunea Europeană și nu numai.

Proiectul EFFORT include un consorțiu de 10 universități care oferă programe de formare a traducătorilor. Pe lângă instituția coordonatoare, Universitatea Autonomă din Barcelona, celalte instituții de învățământ superior implicate sunt: Universitatea din Granada (Spania), Universitatea din Wroclaw (Polonia), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România), Universitatea Westminster din Londra (UK), Universitatea din Geneva (Elveția), Universitatea din Ljubljana (Slovenia), Universitatea din Aarhus (Danemarca), Universitatea de Est din Finlanda și Universitatea din Utrecht (Olanda). Acestora li se alătură, în calitate de asociați, 28 de centre de pregătire a traducătorilor și 4 organizații profesionale: Federația Internațională a Traducătorilor (FIT Europe), European Language Industry Association (ELIA), Chartered Institute of Linguists (CIOL) și Institutul Cervantes. 

În luna iunie 2022, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va găzdui cea de-a treia întâlnire transversală de lucru din cadrul proiectului, la care vor participa reprezentanți ai tuturor instituțiilor partenere.

Mai multe informații despre EFFORT pot fi accesate la următoarele adrese: 

https://www.effortproject.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082579

https://www.linkedin.com/company/effort-towards-a-european-framework-of-reference-for-translation/about/ 

https://twitter.com/EFFORT_eu ;  @EFFORT_eu 

Quick links

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.