Philologica - simpozion studențesc, ediția I

afis philologicaVineri, 28 mai 2021, în cadrul Facultății de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a avut loc prima ediție a Simpozionului Studențesc Online de Lingvistică Aplicată și Studii LiterarePhilologica, adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor interesați de studiul limbii și literaturii. Scopul principal al inițierii acestei manifestări a fost acela de a încuraja studenții să își prezinte proiectele de cercetare într-un cadru prietenos, în vederea dobândirii abilităților academice și experienței necesare în conturarea profesiilor lor viitoare. Întregul eveniment s-a desfășurat pe platforma Zoom și a fost deschis de către prof. univ. dr. Alexandru Arnold Franscisc Gafton (decanul Facultății de Litere), conf. dr. Iulia Milică (Catedra de Limbă și Literatură Engleză) și lect. univ. dr. Roxana Vieru (Catedra de Limbă Română și Lingvistică Generală).

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele aliniate tematic domeniilor de studiu lingvistică aplicată, studii de limbă și studii literare, au constat în prezentări de 10 minute, urmate de discuţii deschise și dezbateri.

La această ediţie a Simpozionului Philologica au participat studenţi la nivelele licenţă, masterat şi doctorat din 3 universități – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca.

imagine philoPhilologica este primul simpozion organizat exclusiv pentru și de către studenți. Comitetul de înființare și organizare a simpozionului, format din drd. Mădălina Elena Mandici și masteranzii Daniel Nedelcu (Studii americane), Lucian-Marian Nicolae, Francesca Mihaela Iacob, Bianca Breșug, Teodora Mihăiuc (Lingivistică aplicată – Didactica limbii engleze), Crina-Ancuța Macovei (Lingvistică generală și românească), își propune ca această manifestare să se desfășoare anual, sub egida Facultății de Litere, devenind o frumoasă tradiție. Organizarea simpozionului a fost susținută de un Comitet consultativ, compus din: prof. univ. dr. Alexandru Gafton, conf. univ. dr. Ileana Oana Macari, conf. univ. dr. Iulia Andreea Milică și lect. univ. dr. Roxana Vieru. Moderarea secțiunilor a fost realizată exclusiv de către studenți masteranzi și doctoranzi.  Organizatorii au în vedere lansarea unui apel în vederea selectării unui număr de studii pentru publicare într-un volum de tip Proceedings.

Sincere felicitări și mulțumiri tuturor participanților, colaboratorilor și prietenilor Simpozionului Philologica! Dacă nu ați avut ocazia să participați la această manifestare, vă așteptăm anul viitor, la următoarea ediție a simpozionului!

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.