Durata studiilor: 2 ani (cu frecvență)
120 credite

După finalizarea studiilor de licență, absolvenții se pot înscrie la unul dintre cele trei programe de masterat în cadrul cărora pot beneficia de cursuri și supervizarea cercetării la un nivel înalt în domeniile Studii americane, Traductologie sau Lingvistică aplicată. Finalizarea studiilor presupune elaborarea unei lucrări de disertație, sub îndrumarea unui profesor coordonator, susținută, de obicei, în luna iulie. Disertația trebuie să aibă un caracter original și să reprezinte o contribuție în domeniu.
 
Menu TT masterat
   
 Picture1 
Menu St master
 
Menu DID master
 

 

Opinii

Afis masterate 2018 mic

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.