Catedra de Limba și literatura engleză se implică în mod activ în programul Școlii Doctorale de Studii Filologice prin intermediul unor cadre didactice cu experiență. Această Școală oferă un curs comun, Aspecte ale cercetării filologice și ale teoriei textului în spațiul modernității, precum și  cursurile modulare Elemente de estetică și hermeneutică pentru studenții doctoranzi implicați în proiecte orientate spre literatură sau Elemente de lingvistică modernă și filosofia limbajului pentru doctoranzii care desfășoară proiecte orientate spre lingvistică. Doctoranzii implicați în proiecte orientate spre literatură pot lucra sub îndrumarea unor conducători de teză experți în literaturile de limbă engleză: Prof. emerit Ștefan Avădanei, Prof. emerit Odette Blumenfeld, Prof. dr. Codrin Cuțitaru. Cei interesați de lingvistică, traductologie, literatură britanică și studii de receptare își pot desfășura activitatea de cercetare sub îndrumarea Prof. dr. Rodica Dimitriu și Prof. emerit Rodica Albu.

 

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.