În cadrul Catedrei de limba și literatura engleză, atât cadrele didactice, cât și studenții beneficiază de multiple oportunități de a participa la diverse activități cu caracter academic, cum ar fi proiecte de cercetare, simpozioane, conferințe, schimburi internaționale. Centrul de cercetare a dinamicii interculturale și interlingvistice actuale Linguaculture a organizat până în prezent o serie de conferințe internaționale cu invitați de marcă și a implementat numeroase proiecte internaționale de cercetare. Revista LINGUACULTURE, disponibilă atât în variantă tipărită cât și online, este unul dintre proiectele noastre de succes, la care au contribuit cercetători de renume din țară și din străinătate, dar și absolvenți ai studiilor doctorale și de masterat. Catedra se mândrește de asemenea cu o bibliotecă proprie, Reading Room, care numără câteva mii de volume și este deschisă atât studenților, cât și cadrelor didactice. Mărturie a calității și diversității activității noastre de cercetare stau și volumele colective publicate sub egida catedrei.

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.